HOTLINE: +420 603 529 565

Účetnictví - daňová evidence


Služby, které Vám nabízíme:


 • Vedení daňové evidence a účetnictví pro podnikatele, neziskové a příspěvkové organizace a společenství vlastníků
 • Přechod z daňové evidence na účetnictví
 • Kvalitní daňové poradenství včetně optimalizace daňového základu
 • Zpracování DPH po vstupu ČR do Evropské unie
 • Rekonstrukci účetnictví za minulá období
 • Zpracování veškerých daňových přiznání – daň z příjmu, DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí
 • Vedení skladové evidence
 • Zpracování mzdové agendy zaměstnanců, personalistika
 • Zpracování veškerých ekonomických výstupů (např. žádost o úvěr, výpočty záloh atd.)
 • Zpracování intrastatu a ekokomu


Daňová evidence


 • Průběžné zpracování daňové evidence zejména pro fyzické osoby
 • Deník daňové evidence – peněžní deník
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Pokladní kniha
 • Evidence majetku
 • Kniha jízd
 • Záznamní povinnosti k DPH
 • Účetní závěrka, daňová přiznání


Účetnictví


 • Průběžné zpracovávání účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • Účetní deník
 • Hlavní kniha
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnosti k DPH
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňová přiznání


Mzdy


 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledů pro ČSSZ a ZP, nástup a výstup zaměstnance (ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • Roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
 • Zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy
 • Zpracování mzdové agendy včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění


Daně


 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani darovací
 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Přiznání k dani z nemovitostí


ZATUPOVÁNÍ NA FÚ, ČSSZ, ZP

Naše společnost, Vás může kdykoli zastoupit při kontrolách finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

© 2018 JM TAXCON, s.r.o. Developed by Michal Dobrovolný