HOTLINE: +420 603 529 565

Ceník služeb


Oddíl A - Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

Položka Obsah položky Cena Poznámka k ceně
A.1 Převzetí daňové evidence 500 Kč
A.2 Vedení do 20 položek v účetním deníku 300 Kč měsíční paušál
A.3 Nad 20 položek v účetním deníku 14 Kč položka
A.4 Roční účetní závěrka jeden měsíční paušál dle počtu zprac. dokladů

Oddíl B - Vedení účetnictví

Položka Obsah položky Cena Poznámka k ceně
B.1 Převzetí účetnictví 1000 Kč
B.2 Do 50 položek v účetním deníku 500 Kč měsíční paušál
B.3 Do 100 položek v účetním deníku 25 Kč položka
B.4 Nad 100 položek v účetním deníku 18 Kč položka
B.5 Roční účetní závěrka jeden měsíční paušál dle počtu zprac. dokladů

Oddíl C - Vedení mzdové agendy a zpracování mezd

Položka Obsah položky Cena Poznámka k ceně
C.1 Zpracování mzdy jednotlivce /HPP/ 200 Kč jednotlivec/měsíc
C.2 dtto-DPP, DPČ 100 Kč jednotlivec/měsíc

Oddíl D - Evidence a zpracovnání DPH a úkony s ním související

Položka Obsah položky Cena Poznámka k ceně
D.1 Registrace nerezidenta k DPH v ČR 600 Kč hodinový paušál
D.2 Zpracování daňového přiznání k DPH:
0-50 položek 750 Kč
50-150 položek 1500 Kč
150-250 položek 2500 Kč
nad 250 položek 1000 Kč za každých dalších 100 položek
dodatečné hlášení 100 Kč
D.3 Souhrnné hlášení
0-50 položek 500 Kč
50-150 položek 1000 Kč
150-250 položek 1500 Kč
nad 250 položek 500 Kč za každých dalších 100 položek
dodatečné hlášení 100 Kč
D.4 Intrastat
1 sazební položka 60 Kč
2 sazební položky 110 Kč
3 sazební položky 130 Kč
4 sazební položky 150 Kč
5 sazebních položek 160 Kč
6 sazebních položek 170 Kč
7 sazebních položek 180 Kč
8 sazebních položek 190 Kč
9 sazebních položek 200 Kč
10-15 sazebních položek 300 Kč
16 a více sazebních položek 100 Kč za každých dalších 100 položek
D.5 Zpracování IM hlášení a zasl. na celní úřad 250 Kč
Zpracování EX hlášení a zasl. na celní úřad 250 Kč
Zpracování negativního IM/EX hlášení a zasl. 250 Kč
D.6 Výpis z evidence pro účely DPH
0-50 položek 500 Kč
50-150 položek 1000 Kč

Oddíl E - Poradenské služby

Položka Obsah položky Cena Poznámka k ceně
E.1 Konzultace v obvyklých případech 500 Kč hodinový paušál
E.2 Konzultace ve složitých případech 1000 Kč hodinový paušál
E.3 Zastupování klienta před správcem daně 500 Kč hodinový paušál
E.4 Silniční daň 250-1000 Kč dle počtu vozů
E.5 Daň z příjmu FO 1000-5000 Kč dle složitosti DP
E.6 Daň z příjmu PO 2500-6000 Kč dle složitosti DP
E.7 Daň z nemovitosti 1000-3000 Kč dle složitosti DP
E.8 Daň z příjmu nemovitosti, daň darovací 1000-2000 Kč dle složitosti DP
E.9 Daňové přiznání k DPH 500-3000 Kč dle složitosti DP

Stálí klienti mají v ceně za zpracování účetnctví zahrnuty i služby daňového poradce. V případě promtní zakázky / zpracování do 2-3 pracovních dní od jejího zadání/ je účtován příplatek ve výši 20 procent ke stávajícím cenám.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

© 2018 JM TAXCON, s.r.o. Developed by Michal Dobrovolný